Værstasjonen


Værstasjonen er en Davis Vantage Pro2. Dette ser ut til å være en relativt robust og god stasjon. Vindmåler kan plasseres for seg selv, og kobles til senderen via en 12 meter lang kabel. Enheten har solcellepanel, og skal i teorien holde seg selv med strøm. Ute enheten (ISS) feilet for vindretning etter noen år, og nytt sett ble anskaffet i 2016. På dette sviktet også vindretningindikeringen, men her var det selve sensoren som sviktet. Denne ble fikset ved å demontere og skifte ut defekt komponent.

Reparasjon beskrevet her

 

web stats script